دوشنبه , ۷ مهر ۱۳۹۹
Home / پروژه ها / مواد اولیه تهران شیمی

مواد اولیه تهران شیمی

۱- طراحی پروژه مواد اولیه تهران شیمی

۲- اجرای پروژه

۳- نوآوری در نمایش دیتیل پنل ها به صورت انیمیشن طوریکه کمترین تعداد تایل مورد استفاده قرار گیرد.

 

  • تهران شیمی

Check Also

مواد اولیه تهران شیمی

۱- طراحی پروژه مواد اولیه تهران شیمی ۲- اجرای پروژه ۳- نوآوری در نمایش دیتیل …

Home / پروژه ها / مواد اولیه تهران شیمی

مواد اولیه تهران شیمی

۱- طراحی پروژه مواد اولیه تهران شیمی

۲- اجرای پروژه

۳- نوآوری در نمایش دیتیل پنل ها به صورت انیمیشن طوریکه کمترین تعداد تایل مورد استفاده قرار گیرد.

 

  • تهران شیمی

Check Also

مواد اولیه تهران شیمی

۱- طراحی پروژه مواد اولیه تهران شیمی ۲- اجرای پروژه ۳- نوآوری در نمایش دیتیل …

Leave a Reply