دوشنبه , ۷ مهر ۱۳۹۹
Home / پروژه ها

پروژه ها

آسیا پادتن

Asia Padtan - آسیا پادتن - باران

۱- طراحی و اجرای آزمایشگاه MAB شرکت آسیا پادتن و اخذ گواهینامه های مربوط به مرکز رشد دانشگاه تهران (سایت شماره۱) ۲- طراحی فضای تولید Monoclonal Antibody شرکت آسیا پادتن (سایت شماره ۳) ۳- اجراء فضای در دست اقدام جهت تولید Monoclonal Antibody شرکت آسیا پادتن (سایت شماره ۳) ۴- …

Read More »

آفا شیمی

۱– اصلاح خطوط پنی سلین ها و سفالوسپورین ها (جامدات) شرکت داروسازی آفا شیمی و اخذ گواهینامه GMP از سازمان غذا و دارو ۲– اصلاح طراحی، اجرا و راه اندازی بخش ویال های تزریقی شرکت داروسازی آفا شیمی و اخذ گواهینامه GMP از سازمان غذا ودارو ۳– طراحی و اجرا …

Read More »